Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19739
Title: Суцільнолита коронка при протезуванні на природних зубах або імплантатах
Authors: Виженко, Євгеній Євгенович
Король, Дмитро Михайлович
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України, ДП “Український інститут промислової власності”
Citation: Пат. 73739 МПК (2012.01) A61C 5/00 A61C 8/00. Суцільнолита коронка при протезуванні на природних зубах або імплантатах / Виженко Є. Є., Король Д. М. ; заявник і патентовласник Виженко Є. Є., Король Д. М. ‒ № u 2012 02284 ; заявл. 27.02.2012 ; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
Abstract: Суцільнолита коронка при протезуванні на природних зубах або імплантатах. На оральній поверхні коронки вище рівня ясен (в ділянці гірлянди) є заглиблення циліндричної форми діаметром 2 мм. Корисна модель належить до області медицини, може використовуватись в ортопедичній стоматології для протезування дефектів зубів, зубних рядів як на природних зубах, так і на імплантатах.
Keywords: суцільнолита коронка
протезування зубів
ортопедична стоматологія
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19739
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAT-73739.pdf166,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.