Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19749
Title: Лінгвокраїнознавчі елементи навчальних матеріалів в контексті крос-культурної взаємодії
Authors: Богиня, Лариса Вікторівна
Трусова, Людмила Василівна
Issue Date: 21-Oct-2022
Publisher: Харків : Видавництво Іванченка І.С.
Citation: Богиня Л. В. Лінгвокраїнознавчі елементи навчальних матеріалів в контексті крос-культурної взаємодії / Л. В. Богиня, Л. В. Трусова // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : зб. наук. статей за матеріалами ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20 жовтня 2022 р. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2022. – С. 15–17.
Abstract: Сучасний етап навчання закордонних студентів у закладах вищої освіти України загострив питання розкриття української картини світу у процесі міжкультурної комунікації, зокрема під час вивчення української мови на доуніверситетському етапі. Позааудиторні заходи (групові бесіди, вікторини, засідання мовного клубу на українознавчі теми) покликані підтримувати мотивацію до міжкультурного спілкування, сприяти подоланню мовного бар’єру, створити комфортне освітнє середовище, запобігти міжнаціональним конфліктам.
ISBN: 978-617-8059-72-9
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19749
Appears in Collections:Наукові праці. Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lingvokrainjznavchi.pdf439,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.