Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19750
Title: Сучасні інноваційні методи навчання УМІ іноземних здобувачів освіти
Authors: Шевченко, Олена Миколаївна
Лещенко, Тетяна Олександрівна
Issue Date: Jan-2023
Publisher: ПВНЗ «Київський Медичний Університет»
Citation: Шевченко О. М. Сучасні інноваційні методи навчання УМІ іноземних здобувачів освіти / О. М. Шевченко, Т. О. Лещенко // Збірник наукових праць за матеріалами ювілейної науково-практичної конференції з нагоди 30-ї річниці заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» «Сучасні аспекти медицини та фармації - освіта та практика», м. Київ, 2022 р. – С. 76–78.
Abstract: Освіта відіграє важливу та вирішальну роль у всьому світі у розвитку кваліфікованої робочої сили. Протягом багатьох десятиліть використання підручників було традиційним методом навчання, однак поява та впровадження методів оцінки ефективності навчання виявили, що більшість здобувачів освіти не засвоюють зміст курсу до очікуваного рівня. Сучасні умови суспільного розвитку дедалі більше вимагають активного впровадження інноваційних технологій викладання та навчання, переосмислення усталених систем щодо прийомів та методів у галузі освіти. Стаття присвячена одній з актуальних проблем в сучасному освітньому процесі – пошук ефективних інноваційних методів викладання та навчання. Дослідження та систематизація наукових підходів до теоретичних засад інноваційних методів навчання дозволили сформулювати визначення поняття інноваційний метод навчання, який доцільно трактувати як новий спосіб організації навчального процесу, який спрямований на підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу та покращення результатів навчання.Зроблено висновок, що недоцільно протиставляти традиційні та інноваційні методи. Результати цього дослідження можуть суттєво допомогти педагогам прийняти найефективніші методи та стилі викладання на основі їхніх цілей навчання.
Keywords: іноземні здобувачі освіти
інноваційні методи
мультимедійні технології
електронний навчально-методичний комплекс
UDC: 61.616.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19750
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modern_innovative_methods_of_training_Ukrainian.pdf163,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.