Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19754
Title: Комунікативні навички толерантного спілкування в полікультурному просторі закладу вищої освіти
Other Titles: Forming skills of tolerant communication in the multicultural space of the higher educational establishment
Authors: Богиня, Лариса Вікторівна
Кушпіль, Наталія Олександрівна
Іотова, Ірина Миколаївна
Issue Date: 4-Nov-2022
Publisher: Riga, Latvia : «Baltija Publishing»
Citation: Bohynia L. V. Forming skills of tolerant communication in the multicultural space of the higher educational establishment / L. V. Bohynia, N. O. Kushpil, I. M. Iotova // International scientific conference «Philological sciences and translation studies: European potential» : conference proceedings, November 3–4 2022, Riga, the Republic of Latvia. – Riga : «Baltija Publishing», 2022. – С. 284–287.
Abstract: Глобалізаційні процеси, які відбуваються в сучасному світі, загострюють проблему комунікації представників різних національних спільнот та етнічних груп. Непорозуміння, що виникають у процесі міжкультурної комунікації, можуть призводити як до незначних конфліктів на рівні обмеженого кола співрозмовників, так і до глобальних – на рівні країн і народів. Заклади вищої освіти України, в яких здобувають фахові знання громадяни різних країн, завжди були центрами навчання й виховання толерантного спілкування багатонаціональної студентської молоді.
ISBN: 978-9934-26-261-6
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19754
Appears in Collections:Наукові праці. Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komunikatuvni.pdf328,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.