Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19762
Title: Етапи професійного розвитку майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки
Authors: Кононов, Богдан Сергійович
Білаш, Сергій Михайлович
Кононова, Діана Олександрівна
Донченко, Світлана Владиславівна
Олійніченко, Ярина Олександрівна
Issue Date: 24-Nov-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Етапи професійного розвитку майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки / Б. С. Кононов, С. М. Білаш, Д. О. Кононова, С. В. Донченко, Я. О. Олійніченко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 113–116.
Abstract: У статті розглянуто сутність і етапи професійного розвитку студентів-медиків під час навчання у закладі вищої освіти. На основі проведеного аналізу концепцій і моделей професійного розвитку, автори розглядають три основні етапи професійного розвитку майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки: адаптаційний, навчальнопрофесійної ідентифікації, самоосвітньо-творчий. На кожному етапі виділені основні види діяльності та показники результатів професійного розвитку. Авторами зазначено, що у результаті фахової підготовки майбутніх лікарів на кожному визначеному етапі здійснюється поступове набуття формального та інформального досвіду, який забезпечує стійку позитивну мотивацію та готовність до самовдосконалення та професійного розвитку в подальшому.
The article examines the essence and stages of professional development of medical students during their studies at a higher education institution. Based on the analysis of concepts and models of professional development, the authors consider three main stages of professional development of future doctors in the process of professional training: adaptive, educational and professional identification, self-educational and creative. At each stage, the main types of activities and indicators of the results of professional development are highlighted. The authors indicate that as a result of the professional training of future doctors, at each defined stage, the gradual acquisition of formal and informal experience is carried out, which ensures stable positive motivation and readiness for self-improvement and professional development in the future.
Keywords: етапи професійного розвитку
адаптаційний етап
етап навчально-професійної ідентифікації
самоосвітньо-творчий етап
майбутні лікарі
фахова підготовка
stages of professional development
adaptation stage
stage of educational and professional identification
future doctors
self-educational and creative stage
professional training
UDC: 378.011.3-051:373.3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19762
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kononov_Etapi_profesiynogo_rozvitku.pdf347,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.