Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19763
Title: Цифрові компетенції педагога сучасності
Authors: Білаш, Сергій Михайлович
Донченко, Світлана Владиславівна
Коптев, Михайло Миколайович
Олійніченко, Ярина Олександрівна
Кононов, Богдан Сергійович
Кобеняк, Микола Миколайович
Issue Date: 24-Nov-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Цифрові компетенції педагога сучасності / С. М. Білаш, С. В. Донченко, М. М. Коптев [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VІI міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 22–24.
Abstract: ІІнновації в освіті полягають у створенні, впровадженні та поширенні в навчальну практику нових засобів, методів, ідей та технологій, завдяки ким підвищуються показники якості медичної освіти. Широке використання інформаційних технологій відбувається шляхом модернізації методів та форм підготовки майбутніх спеціалістів. Сучасні умови комп’ютеризації можуть значно ускладнювати професійно-педагогічну діяльність викладача, оскільки змінюються цілі та методи навчання. Отже, значно підвищуються вимоги до цифрових компетенцій педагогів, творчого підходу до навчання та постійного саморозвитку.
Innovations in education include creating, implementing, and disseminating new tools, methods, ideas, and technologies in educational practice. Thanks to this, the indicators of the quality of medical education are increased. The widespread use of information technologies occurs through the modernization of methods and forms of training future specialists. Modern computerization conditions can significantly complicate a teacher's professional and pedagogical activity as the goals and methods of learning change. Consequently, the requirements for teachers' digital competencies, a creative approach to learning, and continuous self-development are significantly increasing.
Keywords: інноваційні технології
комп’ютерні технології
освіта
навчання
дистанційне навчання
innovative technologies
computer technologies
education
training
distance learning
UDC: 378.091.321:004
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19763
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsyfrovi_kompetentsi.pdf327,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.