Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19764
Title: Міжкафедральні проєкти як складова освітнього процесу медичного вишу
Authors: Коптев, Михайло Миколайович
Білаш, Сергій Михайлович
Проніна, Олена Миколаївна
Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна
Олійніченко, Ярина Олександрівна
Донченко, Світлана Владиславівна
Кобеняк, Микола Миколайович
Issue Date: 24-Nov-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Міжкафедральні проєкти як складова освітнього процесу медичного вишу / М. М. Коптев, С. М. Білаш, О. М. Проніна [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 116–118.
Abstract: У професійній підготовці майбутніх медиків вивчення латини відіграє особливу роль, оскільки на ній ґрунтується низка професійно орієнтованих дисциплін, зокрема анатомія. На початку навчання саме на профільній та анатомічній кафедрах відбувається перше знайомство здобувачів освіти із латинською мовою. Зважаючи на це, у Полтавському державному медичному університеті традиційною є співпраця кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією та кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією, що є прикладом успішної реалізації міжкафедральних проєктів, спрямованих на удосконалення освітнього процесу.
In the professional training of future doctors, the study of Latin plays a unique role since several professionally oriented disciplines, particularly anatomy, are based on it. Therefore, at the beginning of studies, it is at the specialized and anatomical departments that the students first get acquainted with the Latin language. Considering this, Poltava State Medical University has a traditional collaboration between the Department of Anatomy with Clinical Anatomy and Operative Surgery and the Department of Foreign Languages with Latin and Medical Terminology, which is an example of the successful implementation of interdepartmental projects aimed at improving the educational process.
Keywords: міжкафедральні проекти
освітній процес,
латинська мова
клінічна анатомія і оперативна хірургія
interdepartmental projects
educational process
Latin language
clinical anatomy and operative surgery
UDC: 378.147:61
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19764
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117.pdf328,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.