Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19770
Title: Медична освіта в умовах війни: досвід Полтавського державного медичного університету
Other Titles: Medical education in war conditions: the experience of Poltava state medical university
Authors: Скрипник, Ігор Миколайович
Приходько, Наталія Петрівна
Шапошник, Ольга Анатоліївна
Skrypnyk, I. M.
Prykhodko, N. P.
Shaposhnyk, O. A.
Issue Date: 2022
Publisher: Тернопільський національний медичний університет
Citation: Скрипник І. М. Медична освіта в умовах війни: досвід Полтавського державного медичного університету / І. М. Скрипник, Н. П. Приходько, О. А. Шапошник // Медична освіта. – 2022. – № 3. – С. 60–64.
Abstract: З метою аналізу особливостей навчання в умовах війни проведено анкетування 142 студентів 4–6 курсів, які проходили навчання у Полтавському державному медичному університеті у період із березня по травень 2022 р. Було встановлено, що більшість студентів усвідомлює необхідність продовжувати освітній процес у таких складних умовах, хоча 57,7 % зазначали, що їм складно зосередитися на навчанні. Третина опитаних розцінює навчання як спосіб відволіктися від військових подій, а 42,3 % (60 опитуваних) вважають важливими оцінки, які отримують під час навчання. Такі дані дозволили викладачам гнучкіше працювати зі студентами, вибирати ресурси та механізми навчання, які б дозволили підлаштовуватися під різні умови студента, у тому числі їх безпеку та доступність до комунікації. Враховуючи те, що 42,3 % опитуваних вважають дистанційне навчання під час війни ідентичним навчанню під час пандемії COVID-19, можна зробити висновки, що студенти адаптувалися до змінених умов отримання знань. Вектор викладача за таких умов змістився на наставництво, а заняття перестає бути лише майданчиком для здобуття знань, а й місцем пошуку однодумців та відповідей на свої внутрішні питання. Крім того, студенти більш відповідально стали ставитися до самоосвіти, так, 53,5 % з опитуваних додатково проходили тренінги з дій медиків в умовах війни. Отже, навчання в умовах як пандемії, так і у воєнний час вимагає продовження. Так формується майбутнє по- коління як професіоналів, а й особистостей, загартованих складними умовами.
To analyze the features of education in war conditions, 142 students of 4-6 courses were surveyed, who were trained at the Poltava State Medical University from March to May 2022. It was found that the majority of students are aware of the need to continue the educational process in such dif¾cult conditions, although 57.7 % noted that it is dif¾cult for them to focus on learning. A third of the respondents regard training as a way to escape from military events, and 42.3 % (60 respondents) note that the grades received during training are important. Such data allowed teachers to work more ¿exibly with students, to choose resources and learning mechanisms that would allow them to adapt to different student conditions, including their safety and accessibility to communication.Since 42.3 % of respondents think that distance learning during the war is identical to learning during the COVID-19 pandemic, it can be concluded that students have adapted to the changed learning conditions. In such conditions, the teacher becomes a mentor, and the lesson ceases to be only a platform for gaining knowledge, but becomes a place to search for like-minded people and answers to their internal questions. In addition, students became more responsible for self-education, so 53.5 % of students additionally received training on how to act as a medical of¾cer in a war. Therefore, the continuation of training in the conditions of both a pandemic and in wartime requires continuation. This is how the future generation is formed not only of professionals, but also of individuals hardened by dif¾cult conditions.
Keywords: медична освіта
війна в Україні
анкетування студентів
medical education
war in Ukraine
students’ questionnaires
UDC: 378.147:616-051
ISSN: 1681-2751
DOI: 10.11603/m.2414-5998.2022.3.13191
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19770
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
medical_education_in_war_conditions_the_experience_of_Poltava_state_medical_university.pdf199,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.