Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19774
Title: Interrelationships between dental status and some stable body parameters of young people
Authors: Cheh, Y. S.
Ilenko-Lobach, N. V.
Ilenko, N. M.
Чех, Юлія С.
Іленко-Лобач, Наталія Володимирівна
Іленко, Наталія Володимирівна
Issue Date: 2022
Publisher: International Science Group, ISG-KONF.COM
Citation: Cheh Y. Interrelationships between dental status and some stable body parameters of young people / Y. Cheh, N. V. Ilenko-Lobach, N. M. Ilenko // Problems of Science and Practice, Tasks and Ways to Solve Them : Proceedings of the XXVI International Science and Practical Conference, Helsinki, Finland, July 05–08 2022. ‒ Helsinki, 2022. – P. 159‒160.
Abstract: Aim of work: to study the relationships between dental status and some stable body parameters of young people. Conclusions: the obtained data may indicate the presence of interrelationships between dental status and human body stable parameters, including psychological characteristics of respondents and blood type. The obtained research results require further detailed study and comprehensive analysis.
Поширеність одонтопатології та хвороб тканин пародонта у глобальному масштабі за деякими даними досягає 95-98% і велика частина уражень припадає на дітей, підлітків та молодь. Тож залишається актуальним пошук неінвазивного доступного методу прогнозування ризиків виникнення захворювань твердих тканин зубів та тканин пародонта. Метою роботи стало вивчення взаємозв’язку між показниками стоматологічного статусу та деякими сталими параметрами організму молодих осіб. Було опитано та обстежено 34 молодих осіб віком 20-27 років, що є здобувачами вищої освіти Полтавського державного медичного університету. Всім учасникам було проведене анкетування для визначення психотипу та типу темпераменту. Огляд проводили з визначеннями гігієнічного індексу OHI-S за Green-Vermillion, розповсюдженості та інтенсивності карієсу (КПВ), папілярно-маргінально-альвеолярного індексу РМА (в модифікації Parma). Групу крові фіксували за системою АВ0 зі слів пацієнта. Аналіз учасників дослідження за психотипом виявив наступний розподіл: 23 особи (67,65%) мали характеристики інтровертивного психотипу, а 11 осіб (32,35 %) – склали групу екстравертів. Було виявлено, що гігієнічний догляд за порожниною рота у респондентів відповідає середньому рівню і достовірно не відрізняється у осіб з інтровертивним та екстравертивним психотипом. Індекс КПВ у обстежених осіб виявився незначно гіршим у екстравертів, порівняно з особами інтровертивного психотипу. Відсоток осіб із пародонтопатологією виявився незначно вищим серед респондентів інтровертивного психотипу і тяжкість захворювань тканин пародонту також вища у інтровертів. Більшість осіб, що взяли участь у дослідженні, а саме 17 осіб (50%) мали ІІ групу крові. 9 осіб (26,5%) відзначили, що мають І групу крові, а осіб з ІІІ та ІV групами крові виявилося лише по 4 (по 11,8%). За типом темпераменту учасники дослідження розподілилися наступним чином: меланхоліки – 5 осіб (14,71%), флегматики – 13 осіб (38,23%), сангвініки та холерики по 8 осіб ( по 23,53%). Отримані дані можуть вказувати на наявність взаємозв’язків між показниками стоматологічного статусу та сталими параметрами організму людини, в тому числі психологічними характеристиками респондентів та групою крові.
Keywords: dental status
psychological parameters
psychotype
temperament
blood type
стоматологічний статус
психологічні параметри
психотип
темперамент
група крові
ISSN: 979-8-88722-621-7
DOI: 10.46299/ISG.2022.1.26
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19774
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interrelationships_between_dental_status_and_some_stable_body.PDF1,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.