Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19780
Title: Використання інтерактивних технологій під час дистанційного навчання
Authors: Ефендієва, Світлана Миколаївна
Гончарова, Євгенія Євгенівна
Сліпченко, Лариса Борисівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Ефендієва С. М. Використання інтерактивних технологій під час дистанційного навчання / С. М. Ефендієва, Є. Є. Гончарова, Л. Б. Сліпченко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 66–67.
Abstract: Дистанційна форма навчання заснована на використанні мультимедійних технологій та сучасного інтерактивного устаткування. У цій статті досліджено використання найбільш зручних програм таких як «Zoom», «Google Jamboard», «Quizlet», «Kahoot» під час дистанційного навчання.
Distance education is based on the use of multimedia technologies and modern interactive equipment. The use of the most convenient programs such as «Zoom», «Google Jamboard», «Quizlet», «Kahoot» during distance learning has been analyzed.
Keywords: інтерактивні технології
дистанційне навчання
Zoom
Quizlet
Kahoot
interactive technologies
distance learning
UDC: 378.091.31-059.2:004
ISBN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19780
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vykorystannia_interaktyvnykh_tekhnolohii.pdf220,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.