Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19781
Title: Цифрові інструменти Google в організації освітнього процесу в медичних закладах освіти
Authors: Драбовський, Віталій Сергійович
Аветіков, Давид Соломонович
Драбовська, Інна Анатоліївна
Малик, Сергій Васильович
Гринь, Володимир Григорович
Челішвілі, Анатолій Леонідович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтава : Вид-во “Астрая"
Citation: Цифрові інструменти Google в організації освітнього процесу в медичних закладах освіти / В. С. Драбовський, Д. С. Аветіков, І. А. Драбовська, С. В. Малик, В. Г. Гринь, А. Л. Челішвілі // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 63–65.
Abstract: У статті проаналізовані можливості цифрових інструментів Google для організації освітнього процесу в медичних закладах освіти: створення наочних дидактичних матеріалів, створення контрольних тестів, систем анкетування електронних навчальних курсів, портфоліо та сховища цифрових освітніх ресурсів. У статті наведені можливості окремих Google-програм в комплексному та одноосібному застосуванні для організації навчального процесу та автоматизованого зворотного зв'язку для здобувачів освіти освітніх закладів медичного профілю.
The article analyzes the capabilities of Google's digital tools for organizing the educational process in medical educational institutions: creation of visual didactic materials, creation of control tests, questionnaire systems for electronic training courses, portfolios and storage of digital educational resources. The article presents the capabilities of individual Google programs in complex and individual use for organizing the educational process and automated feedback for educational institutes medical profile
Keywords: Google-інструменти
освітній процес
дистанційне навчання
Google-instruments
educational process
distance learning
UDC: 378.6
ISBN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19781
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1
Наукові праці. Кафедра анатомії людиниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.