Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19795
Title: Інтенсифікація навчання української мови як іноземної: використання мобільних застосунків
Authors: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Жовнір, Марина Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Citation: Лещенко Т. О. Інтенсифікація навчання української мови як іноземної: використання мобільних застосунків / Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 жовтня 2022 р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 101–104.
Abstract: Оновлений освітній простір тісно пов'язаний з інформатизацією суспільства, стрімкими соціально-економічними, культурно-освітніми й інформаційно-технологічними трансформаціями. Цілком очевидно, що «Сучасне суспільство поступово трансформується в нову соціальну структуру, нерозривно пов’язану з глобальною інформатизацією усіх сфер і відносин» [2]. Такі зміни впливають на освітні – світову й вітчизняну – парадигми, які безупинно еволюціонують, насамперед за рахунок застосування передових навчальних інформаційних систем і комп’ютерних технологій нового покоління. Їх повсякчасне впровадження в закладах вищої освіти (далі – ЗВО) зумовлене намаганнями викладачів створити умови для оптимізації навчального процесу й підготувати різногалузевих фахівців, здатних ефективно засвоювати інформацію в умовах інтенсивного накопичення фактажу, а також раціонально й кваліфіковано її використовувати згодом на практиці.
Keywords: дистанційна освіта
мобільні застосунки
мобільний додаток Learn Ukrainian
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19795
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeshchenkoTO.pdf362,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.