Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19796
Title: Особливості інтернет-комунікації в інформаційній діяльності
Authors: Болотнікова, Алла
Безноса, Світлана Петрівна
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Citation: Болотнікова А. Особливості інтернет-комунікації в інформаційній діяльності / А. Болотнікова, С. Безноса // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 39–44.
Abstract: Поняття комунікації в інформаційній діяльності традиційно розглядають як передавання та отримання повідомлення між мовцем та реципієнтом. Дослідники вказують на рівноправність адресанта й адресата в процесі комунікації, оскільки щоб зрозуміти інформацію, вони повинні мати загальний фонд знань. Інтернет у сучасних лінгвістичних дослідженнях розуміється як новий комунікативний простір, де можна «надзвичайно швидко знайти необхідну інформацію, розширити знання, розважитися або встановити контакти між людьми... Інтернет створив простір для налагодження стосунків, які до цього часу були неможливими» [10, б. 181]. Інтернет-комунікація - це особливий комунікативний та інформаційний простір, опосередкований електронним каналом зв’язку. У ньому взаємодіє необмежена кількість рівноправних учасників, кожен з яких поперемінно виконує роль адресанта / адресата, впливає на процес комунікації та здійснює двосторонній обмін інформацією. На сьогодні цей вид взаємодії активно розвивається і реалізується через новий канал зв’язку - комп’ютер або мобільні пристрої, які опосередковують її.
Keywords: інтернет- комунікація
інтернет
мережевий етикет
нетикет
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19796
Appears in Collections:Наукові праці. Бібліотека

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bolotnikova_Osoblivosti_internet_komunicatsii.pdf112,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.