Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19797
Title: Analysis of clinical parameters of scar tissue of the scalp and neck depending on the circadian rhythm of the patient
Other Titles: Аналіз клінічних параметрів рубцевозміненої тканини голови та шиї в залежності від циркадного ритму пацієнта
Authors: Skikevych, M. G.
Toropov, O. A.
Voloshyna, L. I.
Yatsenko, P. I.
Steblovskyi, D. V.
Boyko, I. V.
Avetikov, D. S.
Скікевич, Маргарита Георгіївна
Торопов, Олександр Анатолійович
Волошина, Людмила Іванівна
Яценко, Павло Ігорович
Стебловський, Дмитро Валерійович
Бойко, Ігор Васильович
Аветіков, Давид Соломонович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Analysis of clinical parameters of scar tissue of the scalp and neck depending on the circadian rhythm of the patient / M. G. Skikevych, O. A. Toropov, L. I. Voloshyna, P. I. Yatsenko, D. V. Steblovskyi, I. V. Boyko, D. S. Avetikov // Світ медицини та біології. – 2022. – № 2 (80). – Р. 141–146.
Abstract: Wound healing is a complex and dynamic process. It consists of phases that are closely related. The formation of the postoperative scar is influenced by: the topography of the surgical field, the duration of the inflammatory process, the method of surgical intervention, the time of surgical intervention and the patient's chronotype. In 1970, the Swedish psychologist Oscar Okvist began the scientific study of chronotypes. According to him, the term “chronotype” is used to define the individual characteristics of the circadian rhythm of man.Biological rhythms play an important role in adaptation and survival in the environment. According to previous research, biological rhythm affects not only the mental state, but also reparative functions during wound healing and rehabilitation in the postoperative period.
Загоєння ран це складний і динамічний процес. Він складається з фаз, які тісно пов’язані між собою. На формування післяопераційного рубця впливають: топографія хірургічного поля, тривалість запального процесу, спосіб оперативного втручання, час оперативного втручання та хронотип пацієнта. У 1970 році шведський психолог Оскар Оквіст розпочав наукове вивчення хронотипів. За його словами, термін «хронотип» використовується для визначення індивідуальних особливостей циркадного ритму людини. Біологічні ритми відіграють важливу роль в адаптації та виживанні в навколишньому середовищі. За даними попередніх досліджень, біологічний ритм впливає не тільки на психічний стан, а також на репаративні функції під час загоєння ран та реабілітації в післяопераційний період.
Keywords: cryopreserved placenta
scar
extract
chronotype
skin
biological rhythms
рубець
хронотип
екстракт
кріоконсервована плацента
шкіра
біологічні ритми
UDC: 617.51/.53-003.92-071
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2022-2-80-141-146
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19797
Appears in Collections:Світ медицини та біології, № 2 (80)
Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analysis_of_clinical_parameters_of_scar_tissue.pdf209,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.