Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19801
Title: Medical rehabilitation of patients with arterial hypertension in general medical practice
Other Titles: Медична реабілітація пацієнтів на артеріальну гіпертензію в загальнолікарській практиці
Authors: Zhdan, V. М.
Kitura, Ye. M.
Babanina, М. Yu.
Kitura, О. Ye.
Tkachenko, M. V.
Kyrian, O. A.
Ivanytskyi, I. V.
Ждан, Вячеслав Миколайович
Кітура, Євдокія Михайлівна
Бабаніна, Марина Юріївна
Кітура, Оксана Євгенівна
Ткаченко, Максим Васильович
Кир’ян, Олена Анатоліївна
Іваницький, Ігор Валерійович
Issue Date: 7-Dec-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Medical rehabilitation of patients with arterial hypertension in general medical practice = Медична реабілітація пацієнтів на артеріальну гіпертензію в загальнолікарській практиці / V. М. Zhdan, Ye. M. Kitura, М. Yu. Babanina, О. Ye. Kitura, M. V. Tkachenko, O. A. Kyrian, I. V. Ivanytskyi // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 4 (167). – С. 59–65.
Abstract: The paper was aimed at the analysis of the data from the publications on medical rehabilitation of patients with arterial hypertension. This type of rehabilitation includes: drug therapy, physiotherapy, therapeutic exercises, sanatorium-resort treatment. The paper discusses the therapeutic strategy of managing patients with arterial hypertension, which includes: change of lifestyle, lowering blood pressure to the target level, effective treatment of other risk factors to reduce residual cardiovascular risk. The choise of the strategy on prescribing antihypertensive drugs, as well as the timely start of therapy is crucial. The algorithm of drug therapy for arterial hypertension is provided according to the European recommendations of 2018. Physical rehabilitation for arterial hypertension includes numerous means of active influence on the functionl systems of the patient body: therapeutic exercise, occupational therapy, therapeutic massage, physiotherapy. Many publications have reported the positive effect of physical exercises on BP regulation mechanisms and modified risk factors. Regular dosed moderate-intensity cardio training contributes to increase in tolerance to physical load, body weigh loss, blood pressure, accompanied by improvement in the elasticity of blood vessels, the functional state of the cardiovascular system and the quality of life. Cohort studies have shown that even regular physical activity of lower and moderate intensity and duration is associated with approximately 20% reduction in mortality. The findings of the scientific research proved the effectiveness of physical exercises in the rehabilitation of patients with hypertension, while the most pronounced positive progress was observed during cardio training with the use of cyclic training equipment.
Нині артеріальна гіпертензія (АГ) залишається найпоширенішим неінфекційним захворюванням у світі, незалежно від статусу країни чи рівня доходів її громадян. Як і у всьому світі, кардіоваскулярна захворюваність та смертність пов’язана саме з цією патологією, чому сприяють висока поширеність АГ та відсутність адекватного контролю артеріального тиску у значної частини популяції. Виникнення і перебіг АГ тісно пов’язані з наявністю факторів ризику. Медична реабілітація включає в себе комплекс заходів, що сприяють переходу хвороби в стадію компенсації або її повного зникнення. Даний вид реабілітації включає: медикаментозну терапію, фізіотерапію, лікувальну фізкультуру, санаторно-курортне лікування. Рекомендовані зміни способу життя, які продемонстрували здатність знижувати АТ: обмеження споживання солі, поміркованість у споживанні алкоголю, регулярне виконання фізичних вправ, відмова від куріння. Базисна антигіпертензивна терапія включає основні класи лікарських засобів: блокатори ренін-ангіотензинової системи (інгібітори ангіотензинперетворю-вального ферменту – ІАПФ і блокатори рецепторів ангіотензину ІІ – БРА), блокатори кальцієвих каналів (БКК), тіазидні/тіазидоподібні діуретики (в тому числі хлорталідон та індапамід), В-адреноблокатори (В-АВ). Алгоритм медикаментозного антигіпертензивного лікування згідно сучасних останніх рекомендацій. Фізична реабілітація пацієнтів на артеріальну гіпертензію включає великий арсенал засобів активного впливу на функціональні системи організму хворих: лікувальну фізичну культуру (ЛФК), працетерапію, лікувальний масаж, фізіотерапія. Поліклінічний етап фізичної реабілітації хворих на гіпертонічну хвороби включає три режими рухової активності: щадний руховий режим, щадно-тренуючий режим, тренуючий руховий режим з використанням великого арсеналу засобів активного впливу на функціональні системи організму хворих: лікувальну фізичну культуру, працетерапію, лікувальний масаж, фізіотерапія. Таким чином, медична реабілітація пацієнтів на артеріальну гіпертензію вимагає комплексного підходу і повинна включати модифікацію стилю життя, медикаментозну терапію, методи фізичної реабілітації.
Keywords: arterial hypertension
rehabilitation
risk factors
antihypertensive drugs
therapeutic exercise
артеріальна гіпертензія
реабілітація
фактори ризику
антигіпертензивні препарати
лікувальна фізкультура
UDC: 612.12-008.331.1:615.825
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-4-167-59-65
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19801
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра сімейної медицини і терапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Medical_rehabilitation_of_patients_with_arterial_hypertension_in_general_medical_practice.pdf455,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.