Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19825
Title: Дериваційна продуктивність грецького префікса συν-/συμ у медичній термінології
Authors: Синиця, Валентина Григорівна
Бєляєва, Олена Миколаївна
Issue Date: 25-Nov-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Синиця В. Г. Дериваційна продуктивність грецького префікса συν-/συμ у медичній термінології / В. Г. Синиця, О. М. Бєляєва // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VІI міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 210–213.
Abstract: Досліджено дериваційний потенціал грецького префікса συν-/συμ- (латинський аналог – syn-/sym) і його семантичні відтінки з огляду на належність до анатомічної, фармацевтичної та клінічної підсистем міжнародної латинськомовної медичної терміносистеми. У висновках зазначається, що максимальна активність префікса syn-/sym- спостерігається в клінічній термінології. В анатомічній термінології утвори із цим префіксом не є регулярними, що, на думку авторів, пояснюється традиційним й історично зумовленим переважанням у зазначеній підсистемі термінів латинського походження. Щодо фармацевтичної термінології, то в цьому прошарку термінолексики яскраво виражена тенденція до постійного збільшення кількості номенів із досліджуваним префіксом, що використовують для номінації сучасних лікарських засобів.
Keywords: префікс συν-/συμ
міжнародна латинськомовна медична термінологія
синтаксична конструкція
UDC: 811.14`373.611:[615+616]
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19825
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
deryvazijna_produktyvnist.pdf268,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.