Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19837
Title: Невирішені питання класифікації захворювань пародонта (дискусія)
Other Titles: Unresolved issues of classification of periodontal diseases (discussion)
Authors: Білоклицька, Галина Федорівна
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Чумакова, Юлія Геннадіївна
Копчак, Оксана Вікторівна
Biloklytska, H. F.
Petrushanko, T. O.
Chumakova, Yu. H.
Kopchak, O. V.
Issue Date: 2021
Publisher: Офіційний журнал Асоціації стоматологів України. Засновник та Видавець: Заславський О. Ю.
Citation: Невирішені питання класифікації захворювань пародонта (дискусія) / Г. Ф. Білоклицька, Т. О. Петрушанко, Ю. Г. Чумакова, О. В. Копчак // Oral and General Health. – 2021. –Т. 2, № 3 – С. 64–65.
Abstract: Весною цього року відбулась визначна подія для всіх прихильників клінічної пародонтології: Міністерство охорони здоров’я України (Наказ МОЗ України 1254 від 22.06.21 р., зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2021 р. за № 1081/36703) внесло до реєстру нову спеціальність ‒ «пародонтологія». Сьогодні лікарі-стоматологи державних стоматологічних закладів повинні працювати з максимально спрощеною класифікацією захворювань пародонта, що запропонована НСЗУ. У зв’язку з цим завданням Асоціації лікарів-пародонтологів України було знайти можливість внести необхідні зміни в дану класифікацію, максимально наблизити її найбільш відомим у Європі з тим, щоб вона стала дієвим інструментом у роботі практичного лікаря. В умовах швидкого оновлення медичної інформації обов’язком лікаря стає постійне підвищення професійної компетентності на принципах доказової медицини, що дозволить проводити високоефективне, безпечне, економічно оптимальне пародонтологічне лікування та бути конкурентним на сучасному ринку праці. З урахуванням того, що спеціальність «пародонтологія» передбачає мультидисциплінарний підхід як у діагностиці, так і в лікуванні генералізованих захворювань пародонта і періімплантних тканин, основна концепція програми циклу спеціалізації передбачає набуття високого рівня теоретичних і практичних компетентностей для встановлення цілей майбутньої практики.
ISBN: 2709-7552 (print)
ISSN: 2709-7560 (online)
DOI: ogh.2.3.2021.241289
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19837
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Unresolved_issues_of_classification_of_periodontal_diseases.pdf132,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.