Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19840
Title: Компетентнісний підхід як спосіб підвищення якості освіти у вищих медичних вузах
Authors: Бондаренко, Валерій Володимирович
Розколупа, Олександр Олексійович
Іваницька, Олена Сергіївна
Яценко, Ігор Володленович
Гаврильєв, Віктор Миколайович
Іваницький, Ігор Валерійович
Буханченко, Ольга Петрівна
Яценко, Павло Ігорович
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Компетентнісний підхід як спосіб підвищення якості освіти у вищих медичних вузах / В. В. Бондаренко, О. О. Розколупа, О. С. Іваницька [та ін.] // Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти (в онлайн режимі за допомогою системи Microsoft Teams) : матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 05–06 лист. 2020 р. / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТНМУ, 2020. – С. 30–33.
Abstract: Розвиток вітчизняної системи вищої освіти висувас нові вимоги до професійного рівня випускників, які мають оволодіти високим фаховим рівнем, сучасним світоглядом, бути готовими до використання вже здобутих знань та засвоєння нової інформації, уміти працювати за новою системою подання інформації. Об’єктивною потребою сучасного суспільства є пошук оптимальних шляхів організації навчально-виховного процесу, раціональних варіантів змісту навчання і його структури .
Keywords: компетентний підхід
підвищення якості освіти
UDC: 378:61(063)(477)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19840
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kompetentnisnyi_pidkhid.pdf126,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.