Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19862
Title: Студентоцентрований підхід як складова підготовки лікаря-стоматолога на сучасному етапі
Authors: Локес, Катерина Петрівна
Аветіков, Давид Соломонович
Яценко, Ігор Володленович
Розколупа, Олександр Олексійович
Issue Date: 24-Nov-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Студентоцентрований підхід як складова підготовки лікаря-стоматолога на сучасному етапі / К. П. Локес, Д. С. Аветіков, І. В. Яценко, О. О. Розколупа // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 149–151.
Abstract: Необхідність постійної видозміни підходу та тактики викладання в вищих щюдичних навчальних закладах обумовлена перманентно змінюваним сьогоденням та тенденцією до загальної диджиталізації суспільства. Необхідно зазначити, що для ефективної підготовки конкурентоспроможного, затребуваного майбутнього лікаря, рікладач вищої медичної школи повинен постійно розвиватися, використовувати в навчальному процесі новітні освітні технології та бути відкритим до динамічного та всебічного прогресу.
Keywords: вища медична освіта
диджиталізація
підходи до навчання
UDC: 378.6:616.31:37.097.212
ISBN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19862
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lokes_Studentocentrovaniy_pidhid.pdf70,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.