Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19900
Title: Асиметрія крові у людей за фізіологічних умов та при розвитку патологічних процесів
Authors: Сухих, О. В.
Ковалець, Р. І.
Фролов, Μ. В.
Великоіваненко, О. Г.
Supervisor: Ткаченко, Олена Вікторівна
Issue Date: 2004
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Асиметрія крові у людей за фізіологічних умов та при розвитку патологічних процесів / О. В. Сухих, Р. І. Ковалець, Μ. В. Фролов [та ін.] ; науковий керівник : О. В. Ткаченко // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 60-ї підсумкової студентської наук. конф. м. Полтава, 20 квітня 2004 р. – Полтава, 2004. – С. 77.
Abstract: Нами досліджувалися показники периферійної крові (концентрація гемогло­біну, ШОЕ, кількість форменних елементів крові, час кровотечі у практично здорових студентів та хворих на анемії, лейкоз та гемостазіопатії. Об’єктом дослідження була капілярна кров, яку отримували одночасно справа і зліва за фізіолоічних умов. При патологіях нами враховувалася лише ведуча кінцівка пацієнтів. Характер лівшества визначали з використанням стандартних мето­дик, а також враховуючи методику, запропоновану А.А.Дроздовскою (2002). Як показали результати експериментів, і за фізіологічних, і за патологічних умов у людей спостерігалася асиметрія крові. У праворуких людей показники, що вивчалися, переважали справа, у ліворуких - зліва. Серед популяції лівшів в окремих випадках у однієї і тієї ж людини одни показники переважали спра­ва, другі - зліва, що ми пов'язуємо з наявністю так званих прихованих лівшів (вимушених). В усіх випадках максимальний вплив на формування правого чи лівого типу реакції чинила провідна кінцівка людини (за фізіологічних умов ми також враховували провідний палець, провідне око тощо). При розвитку всіх вищезазначених патологічних процесів ступінь асиметрії показників, що ви­ вчалися, зменшувалася, що не перечить даним літератури, тому що, як відо­мо, асиметрія являє собою важливий фактор пристосування до стабільних неблагоприємних умов та несприятливих умов, що змінюються. В останні роки вчені всього світу роблять висновок: чим менша ступінь асиметрії - тим ближ­чий живий організм до смерті, тим вища ступінь експресії того чи іншого пато­логічного процесу.
Keywords: асиметрія крові
переферійна кров
ШОЕ
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19900
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
asymetriya_ krovi.pdf82,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.