Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19902
Title: Вплив неповної ішемії головного мозку на реологічні властивості крові у котів
Authors: Фролов, Μ. В.
Марчик, О. В.
Сухих, О. В.
Кулик, О. В.
Великоіваненко, О. Г.
Supervisor: Міщенко, Віталій Петрович
Ткаченко, Олена Вікторівна
Issue Date: 2004
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Вплив неповної ішемії головного мозку на реологічні властивості крові у котів / Μ. В. Фролов, О. В. Марчик, О. В. Сухих [та ін.] ; науковий керівник : В. П. Міщенко, О. В. Ткаченко // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 60-ї підсумкової студентської наук. конф. м. Полтава, 20 квітня 2004 р. – Полтава, 2004. – С. 77–78.
Abstract: Ішемія, як відомо, призводить до змін гемостатичного потенціалу плазми, руйнування еритроцитів в організмі внаслідок впливу її на еритроцитарні мембрани, що, в свою чергу, призводить до виходу з еритроцитів про- та антикоагулянтних речовин і зумовлює зміни гемокоагуляції. Нам було цікаво вияснити, чи буде наявна різниця у показниках периферійної крові, про- та антикоагуляційному впливі еритроцитів, отриманих з правої та лівої яремної та стегнової вени, при гострому порушенні мозкового кровообігу, що і стало метою серії експериментів на 10 безпорідних котах, у яких під гексеналовим наркозом (у дозі 100 мг/кг ваги тіла тварини) викликали неповну ішемію головного мозку шляхом перев'язування лівої сонної артерії на 15 хвилин. Показники еритроцитарного гемостазу ми характеризували за часом рекальцифікації та тромбіновим часом, у периферійній крові оцінювали кількість еритроцитів, ШОЕ, кон­центрацію гемоглобіну, гемоліз еритроцитів.
Keywords: неповна ішемія головного мозку
реологічні властивості крові у котів
ШОЕ
асиметрія
гемоглобін
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19902
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nepovna_ ishemiya.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.