Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19911
Title: Показники периферійної крові з правої та лівої кубітальної вени у людей
Authors: Гостєв, А.
Петров, М.
Марченко, К.
Моргун, С.
Кулик, О.
Ярошенко, Р.
Supervisor: Ткаченко, Олена Вікторівна
Issue Date: 2003
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Показники периферійної крові з правої та лівої кубітальної вени у людей / А. Гостєв, М. Петров, К. Марченко [та ін.] ; наук. керівник : О. В. Ткаченко // Актуальні проблеми експериментальної та клітичної медицини : тези доп.59-ї підсумкової студентської наук. конф., м. Полтава, 23–24 квітня 2003 р. – Полтава, 2003. – С. 74.
Abstract: Метою нашої роботи стало дослідити, чи існують особливості показників пе­риферійної крові (в'язкість крові, гематокрит, кількість еритроцитів, ШОЕ, кон­центрація гемоглобіну, перекисна та кислотна резистентність еритроцитів, деформованість мембрани еритроцитів, кількість лейкоцитів та тромбоцитів) у людей в крові, яка отримана з правої та лівої кубітальної вени. Як показали результати експерименту, по всіх вивчаємих параметрах у лю­дей відмічалася право-ліва асиметрія (найменших цифр вона досягала по в'язкості крові та гематокриту), причому в одних випадках у однієї людини був чітко виражений правий або лівий тип асиметрії, а іноді цей тип було неможли­ во визначити, тому що одни показники у неї переважали справа, інші - зліва. Для інтерпретації отриманих результатів, можливо, слід враховувати, ким є людина (правшою чи лівшою, чоловіком або жінкою), бо від цього значною мірою будуть залежати величина та знак заряду з правої та лівої сторони тіла (А.А.Дроздовская, 2002), тому що цифри-всіх вивчаємих нами показників в тій чи іншій мірі визначаються саме зарядом мембран клітин крові та зовнішнього середовища.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19911
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pereferiynoyi_ krovi.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.