Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19914
Title: Особливості зсідання крові, що відтікає від головного мозку справа та зліва
Authors: Гришко, Ю. М.
Supervisor: Міщенко, Віталій Петрович
Issue Date: 2003
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Гришко Ю. М. Особливості зсідання крові, що відтікає від головного мозку справа та зліва / Ю. М. Гришко ; науковий керівник : В. П. Міщенко // Актуальні проблеми експериментальної та клітичної медицини : тези доповідей 59-ї підсумкової студентської наукової конференції, м. Полтава, 23–24 квітня 2003 р. – Полтава, 2003. – С. 75.
Abstract: Дослідження проведені на 10 беспорідних котах масою 2,5-4 кг. В умовах гексеналового наркозу (з розрахунку 100 мг/кг маси тіла ) у тварин забирали кров шприцем із яремних вен справа і зліва. Прокоагулянтні та фібринолітичні влас­тивості плазми оцінювали шляхом визначення часу рекальцифікації, тромбінового, протромбінового, АЧТВ, антитромбіну III, концентрації фібриногену, часу лізису суглобулінів. Результати абсолютних величин нами статистично оброб­лені з виявленням показника достовірності.
Keywords: зсідання крові
асиметрія
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19914
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zsidannya_ krovi.pdf84,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.