Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19919
Title: Choice of methods of conducting sanitary and educational work among children of organized collectives
Other Titles: Вибір методики проведення санітарно-освітньої роботи серед дітей організованих колективів
Authors: Pavlenkova, O. S.
Павленкова, Оксана Сергіївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Pavlenkova O. S. Choice of methods of conducting sanitary and educational work among children of organized collectives / O. S. Pavlenkova // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 3 (166). – С. 320–323.
Abstract: The relevance of measures for the prevention of dental diseases remains at a high level, especially, this issue concerns children. Measures aimed at preventing the occurrence of dental diseases, namely dental caries, should be started at a very early age. Based on previous experience of hygiene lessons, for maximum perception of information by students, volunteers are guided by this theory, using the most correct and adapted style of learning, presentation of information, namely: visualization, audio, kinesthetic and digital types. Assessing and analyzing childrens;s reaction to the submission of material by volunteers, some children react quickly and interact with lecturers, while others lag behind. This is not due to the mental activity of students, but as a result of different types of temperament of children. Temperament does not affect a persons mental abilities, but is manifested in motility, physical activity, emotionality. This is a broader concept than character. Temperament is an innate feature of each persons character. It determines behavior, emotional state, all mental processes. In psychology, there are 4 types of childrens temperament: choleric (easily excitable, restless, emotional, energetic, prone to rapid mood swings, sometimes even aggressive children, it is difficult to predict how such a child will behave in a new environment), sanguine (sociable, restrained, balanced, smiling, cheerful, inquisitive, active child (who is almost always in a good mood), phlegmatic (restrained, diligent, thoughtful, but silent child, who is peaceful, tries to avoid conflict situations and not to violate her usual routine), melancholic, closed and gloomy, who is not confident in their abilities and needs help when you need to make the right choice). Consequently, sanitary and educational work among children of organized children's groups is the main one for the «Posmishka» volunteer squad, since, despite the modern assortment of dental products, modern medical technologies, and the availability of passive information, the prevalence of dental diseases is only increasing. Hygiene lessons, which involve different types of perception and taking into account the types of temperament, are much more effective than lectures, which are monotonous presentation of information.
Актуальність проведення заходів, щодо профілактики стоматологічних хвороб залишається на високому рівні, особливо, це питання стосується дітей. Заходи, направлені на запобігання виникнення стоматологічних хвороб, а саме, карієсу зубів, необхідно розпочинати з найменшого віку. Особливий акцент у санітарно-освітній роботі треба робити для учнів молодшого шкільного віку, адже саме в цей період починає формуватися постійний прикус, здоров’я якого залежить від профілактичних заходів у момент прорізування і мінералізації зубів. Діти, які відвідують уроки гігієни стають зацікавленими у дотриманні правил догляду за ротовою порожниною, оскільки ознайомлюються із причинами виникнення стоматологічних хвороб та їх наслідками. Метою роботи волонтерського загону є, не тільки навчання дітей основ і правил гігієни за ротовою порожниною, ознайомлення з будовою і функціями зубів, акцентування на важливості використання основних і додаткових предметів та засобів гігієни, а й практика здобувачами азів спілкування, вміння донести інформацію, зацікавити слухачів. Уроки гігієни, які проводять волонтери щороку змінюються, вдосконалюються й адаптуються під конкретний вік, оскільки завданням загону є курація дитячого колективу під час навчання у початковій школі, тобто з першого класу по четвертий. Розробка й побудова структури санітарно-освітнього уроку базується на теорії про канали сприйняття, яка належить Нілу Флемінгу, шкільному інспектору з Нової Зеландії. Вчений стверджує, що пізнання світу відбувається за допомогою п’яти органів чуття. У психічно здорових дітей розвинені всі канали, однак завжди один із них домінує. Ґрунтуючись на попередньому досвіді проведення уроків гігієни, для максимального сприйняття інформації учнями, волонтери керуються даною теорією, використовуючи найбільш коректний та адаптований стиль навчання, подачу інформації, а саме: візуалізація, аудіальний, кінестетичний та дигітальний типи. Отже, санітарно-освітня робота серед дітей організованих дитячих колективів є основною для волонтерського загону «Посмішка», оскільки незважаючи на сучасний асортимент стоматологічних товарів, новітність лікувальних технологій, доступності пасивної інформації поширеність стоматологічних хвороб лише збільшується. Уроки гігієни, які проходять із залученням різних типів сприйняття й враховуючи типи темпераменту набагато ефективніші, аніж просто лекції, які є монотонним викладенням інформації.
Keywords: hygiene lesson
caries
volunteer unit
prevention
children
урок гігієни
профілактика
карієс
волонтерський загін
діти
UDC: 378:614.3-053.2
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-3-166-320-323
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19919
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3 (166)
Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46-min.pdf203,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.