Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1992
Title: Особливості організації навчального процесу на кафедрі факультетської терапії на сучасному етапі
Other Titles: Особенности организации учебного процесса на кафедре факультетской терапии на современном этапе
Authors: Новак, Ольга Володимирівна
Новак, Ольга Владимировна
Issue Date: 11-Jun-1998
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Новак О. В. Особливості організації навчального процесу на кафедрі факультетської терапії на сучасному етапі / О. В. Новак // Вестник проблем биологии и медицины. – 1998. – № 11. – С. 34–40.
Abstract: Становлення української державності, інтеграція у європейське і світове співтовариство, побудова громадського суспільства, передбачають орієнтацію на підготовку спеціалістів високого класу Враховуючи вимоги часу, а також реформування вищої освіти в Україні, виникла необхідність удосконалення викладання усіх предметів в вищих учбових закладах. Поява і розвиток нових механізмів економіки в повсякденному житті вимагає суттєво нових підходів до навчального процесу і в медичних вузах, особливо на клінічних кафедрах . Питання оптимізації та вдосконалення навчального процесу постійно перебувають у центрі уваги викладачів вищої медичної школи.; Учитывая требования времени, а также реформирование высших учебных заведениях в Украине, возникает необходимость усовершенствования преподавания в высших учебных заведениях. Появление и развитие нових механизмов экономикитребует существенно нових подходов к учебному процессу и в высшей медицинской школе, особенно на клинических кафедрах. Коллектив кафедри факультетской терапии считает своей основной задачей подготовку высококвалифицированных специалистов, которые смогут найти достойное место на рынке труда в новом обществе с особенностями моральних и правових отношений между врачом, пациентом и обшеством.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1992
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
novak.pdf239,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.