Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19941
Title: Effect of pH and mineralizing properties of the oral fluid on enamel acid resistance in children
Other Titles: Вплив pH і мінералізуючих властивостей ротової рідини на кислоторезистентність емалі у дітей
Authors: Kaskova, L. F.
Mandziuk, T. B.
Godovanets, O. I.
Ulasevych, L. P.
Kuzniak, N. B.
Каськова, Людмила Федорівна
Мандзюк, Тетяна Богданівна
Уласевич, Лариса Павлівна
Кузняк, Наталія Богданівна
Годованець, Оксана Іванівна
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Effect of pH and mineralizing properties of the oral fluid on enamel acid resistance in children / L. F. Kaskova, T. B. Mandziuk, O. I. Godovanets, L. P. Ulasevich, N. V. Kuzniak // Світ медицини та біології. – 2019. – № 1 (67). – С. 60–63.
Abstract: The present study was aimed to investigate the indices of рН, microcrystallization of the oral fluid in 7-9-year-old children with caries and without it, and possibility of occurrence of carious lesions with further use of the obtained results concerning the necessity to initiate preventive measures. The course of caries in 7-9-year-old children occurs against the ground of decrease of pH and saliva microcrystallization indices, and it is caused by reduced dental resistance to caries which is evidenced by the results of examination of the enamel acid resistance according to the enamel resistance test. The analysis of the obtained results demonstrated existence of a reverse correlation in 7-9-year-old children with caries between the index of enamel acid resistance and mineralizing potential (r= 0.73 – strong index) and рН (r= 0.66 – reverse considerable) of the oral fluid. These children presented direct strong connection between pH index and saliva mineralizing potential (r= 0.79). The results obtained promote the necessity to perform primary and secondary prevention directed to the improvement of homeostasis indices in the oral cavity which will enable to decrease prevalence and intensity of caries in children.
Метою нашої роботи було вивчення показників рН, мікрокристалізації ротової рідини у дітей 7-9 років з карієсом і без нього та їх вплив їхніх показників на кислотостійкість емалі та можливість виникнення каріозних уражень з подальшим використанням отриманих результатів на визначення необхідності проведення профілактичних заходів. Перебіг карієсу у дітей 7-9 років відбувається на фоні зниження показника рН та мікрокристалізації ротової рідини та обумовлений зниженням стійкості зубів до карієсу, про що свідчать результати дослідження кислотостійкості емалі за показником тесту емалевої резистентності. Аналіз отриманих результатів продемонстрував існування зворотної кореляції у дітей 7-9 років з карієсом між показником кислотостійкості емалі і мінералізувальним потенціалом (r= 0,73 - сильний показник) та рН (r= 0,66 - обернений значний) ротової рідини. Також виявлений прямий сильний зв'язок між показником рН і мінералізувальним потенціалом ротової рідини (r= 0,79) у цих дітей. Отримані дані спонукають до необхідності проведення первинної та вторинної профілактики, направленої на покращення показників гомеостазу порожнини рота, що дасть можливість знизити поширеність та інтенсивність карієсу у дітей.
Keywords: caries
intact teeth
oral cavity рН
saliva microcrystallization
enamel acid resistance
карієс
інтактні зуби
рН ротової порожнини
мікрокристалізація слини
кислотостійкість емалі
кариес
UDC: 616.314.13:612.313.3]-053.3
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2019-1-67-60
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19941
Appears in Collections:Світ медицини та біології, № 1 (67)
Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Effect_of_pH.pdf175,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.