Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19945
Title: Нейрофізіологічні основи навчання старшокласників
Authors: Лизогуб, І. В.
Supervisor: Моргун, Зайтуна Камілівна
Issue Date: 2002
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Лизогуб І. В. Нейрофізіологічні основи навчання старшокласників / І. В. Лизогуб ; наук. керівник : З. К. Моргун // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 58-ої студентської наук. конф., м. Полтава, 24 квітня 2002 р. – Полтава, 2002. – С. 65.
Abstract: Проведені дослідження дозволили встановити, що успішність навчання старшокла­сників знаходиться від рівня розвитку ФРНП та СНП, а також деяких показників пам'яті та уваги. Виявлено кореляційні зв’язки між властивостями основних нервових процесів у старшокласників з успішністю навчання, параметрами пам’яті і уваги. Учні, що мали вищи показники ФРНП та СНП, характеризувалися кращою успішністю навчання, пам’яттю та увагою. Старшокласники з низькою успішністю навчання характеризува­лися меншим рівнем розвитку рухливості, сили нервових процесів, пам'яті та уваги. Це свідчить про те, що в учбовому процесі для успішного оволодіння шкільної програми учнями з меншим рівнем рухливості і сили нервових процесів необхідно змінити мето­дику викладання, темп роботи та ін., т.ч. здійснювати індивідуальній підхід до навчан­ ня з урахуванням індивідуально-типологічних властивостей нервової системи учня.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19945
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
neyrofiziolohichni_ osnovy_ navchannya.pdf92,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.