Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19947
Title: Асиметрія прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей півкуль головного мозку в нормі і при гострій ішемії справа та зліва
Authors: Міщенко, Віталій Петрович
Гришко, Юлія Михайлівна
Коковська, Оксана Валеріївна
Міщенко, Ігор Віталійович
Ткач, О. О
Ткаченко, Олена Вікторівна
Issue Date: 2002
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Асиметрія прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей півкуль головного мозку в нормі і при гострій ішемії справа та зліва / В. П. Міщенко, Ю. М. Гришко, О. В. Коковська [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2002. – Вип. 4. – С. 62–66.
Abstract: При аналізі отриманих даних за окреми­ми протоколами дослідів, ми звернули увагу на те, що в одних випадках показники, що вивча­лись, у гомогенатах мозкових півкуль (як зліва,так і справа) були зменшені, а в інших збільше­ні і це наштовхнуло нас на думку про їхнє розділення на підгрупи з домінуючими змінами в той чи інший бік у відповідній півкулі мозку. Тобто серед інтактних тварин, а також тварин з ішемізованим мозком справа чи зліва, виділя­лися дві підгрупи за показниками гемокоагуляційних та фібринолітичних властивостей з переважанням їх у правій чи лівій півкулі (таб­ лиця 1). З даних таблиці випливає, що в інтакт­них тварин (1 група) є асиметрія прокоагулянт­них властивостей між правою та лівою півкуля­ ми мозку. В одному випадку (перша підгрупа) домінує права півкуля (Е% складає 60), в іншому (друга підгрупа)-ліва (Е% складає 46). Фібринолітичні властивості гомогенатів голов­ного мозку в першій підгрупі переважають та­кож у правій (Е%= ЗО), а у другій підгрупі тварин-у лівій півкулі (Е%=21).
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19947
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prokoahulyantnykh_ ta_ fibrynolitychnykh_ vlastyvostey_ pivkul.pdf3,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.