Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19950
Title: Вплив поляризованого світла на гемокоагулюючі та фібрінолітичні властивості слини
Authors: Приходченко, І. В.
Пашинський, В. М.
Пронько, О. В.
Supervisor: Міщенко, Віталій Петрович
Міщенко, Сергій Віталійович
Issue Date: 2002
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Приходченко І. В. Вплив поляризованого світла на гемокоагулюючі та фібрінолітичні властивості слини / І. В. Приходченко, В. М. Пашинський, О. В. Пронько ; наукові керівники : В. П. Міщенко, С. В. Міщенко // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 58-ої студентської наук. конф., м. Полтава, 24 квітня 2002 р. – Полтава, 2002. – С. 65–66.
Abstract: Для підтвердження вищезгаданого нами були проведені досліди впливу слини здо­рових людей на згортання крові. Суть їх зводилась к тому, що отриману змішану слину від людей (студенти - добровольці) ми розливали в дві однакові за діаметром та об'ємом пластикові чашечки. Одна була контрольною, а інша - дослідною. В останній слину опромінювали поляризованим світлом від приладу Біоптрон-1 протягом 6 хви­лин, на відстані 5 см. Після опромінення слини далі проводили вивчення її впливу на згортання і фібринолітичну активність безтромбоцитної плазми здорової людини. Виявилось, що під впливом опроміненої світлом слини час згортання плазми змен­шувався, а час лізису еуглобулінів збільшувався. Отримані факти свідчать про те, що в слині після її опромінення поляризованим світлом, підвищились прокоагуляційні властивості і послабились фібринолітичні.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19950
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_ polyaryzovanoho_ svitla.pdf89,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.