Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19951
Title: Самоорганізація студента як провідний компонент його успішного дистанційного навчання
Authors: Радкіна, В. Ф.
Таран, Зінаїда Михайлівна
Issue Date: 4-Nov-2022
Publisher: Polonia University in Częstochowa
Citation: Радкіна В. Ф. Самоорганізація студента як провідний компонент його успішного дистанційного навчання / В. Ф. Радкіна, З. М. Таран // International scientific conference “Modern scientific developments in pedagogy and psychology” : conference proceedings (November 3–4, 2022 Riga, the Republic of Latvia). – Riga : Baltija Publishing, 2022. – С. 57–61.
Abstract: Вимушений перехід сучасної української освіти на дистанційну форму навчання як основну має свої переваги і недоліки [1], що впливають і на процес взаємодії студента й викладача, і на формування професійних якостей особистості студента - майбутнього фахівця. Визначення, від чого в першу чергу залежить успіх в означених соціальних умовах, допоможе правильно організувати взаємодію учасників процесу та вплинути на рівень професійної підготовки студента. Безумовно, центральною ланкою дистанційного навчання є студент. Програми, навчальні плани, методичне забезпечення дисципліни – все розробляється з одною метою: дати можливість студенту отримати професійні знання, уміння та навички в дистанційному форматі, вплинути на розвиток його фахових компетентностей, забезпечити виконання в повному обсязі освітньої програми за обраною спеціальністю.
Keywords: cамоорганізація
дистанційне навчання
ISBN: 9978-9934-26-259-3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19951
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
samoorganizacija_studenta_jak_providnyj_komponent_jogo_uspishnogo_dystanzijnogo_navchannja.pdf201,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.