Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19954
Title: Активність еритроцитарних факторів зсідання крові, отриманої з правої та лівої яремної вен
Other Titles: The erythrocytic coagulation factors activity of blood, receved from the right and left jugular veins
Authors: Ярошенко, P. A.
Назарова, H. C.
Степаненко, A. O.
Шаповал, O. І.
Кобець, О. О.
Слуцька, А. І.
Стеценко, Д. М.
Марченко, К. К.
Supervisor: Ткаченко, Олена Вікторівна
Issue Date: 2002
Publisher: Національний медичний університет ім О. О. Богомольця
Citation: Активність еритроцитарних факторів зсідання крові, отриманої з правої та лівої яремної вен / P. A. Ярошенко, H. C. Назарова, A. O. Степаненко [та ін.] ; науковий керівник : О. В. Ткаченко // Тези 57 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медицини», м. Київ 17-20 квітня 2002 р. – Київ, 2002. – С. 80.
Abstract: На безпорідних кішках вивчалася активність прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей гомогенатів мозкових півкуль, показники зсідання крові та активність еритроцитарних факторів в яремних венах. Отримані результати свідчать за те, що кров, яка відтікає від правої півкулі, володіла більш вираженими, прокоагулянтами властивостями. На користь цього свідчить скорочення часу рекальціфікації та активованого часткового тромбопластинового часу у іромбоцитній та безтромбоцитній плазмі. Зсідання крові активізувалося двома шляхами: з одного боку, внутрішнім (прокоагулянтні фактори виходили з поверхні тромбоцитів у тромбоцитну плазму), з іншого - зовнішнім (в безтромбоцитну плазму проникали з півкуль головного мозку по яремним венам субстанції, які володіли тромбопластиновою активністю).
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19954
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktyvnist_erytrotsytarnishykh_ faktoriv.pdf2,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.