Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19963
Title: Вплив регуляторних пептидів на процеси апоптозу тимоцитів в умовах зв’язування позаклітинного кальцію
Authors: Капустянський, Д. В.
Supervisor: Рябенко, В. В.
Ножинова, Оксана Анатоліївна
Issue Date: 2001
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Капустянський Д. В. Вплив регуляторних пептидів на процеси апоптозу тимоцитів в умовах зв’язування позаклітинного кальцію / Д. В. Капустянський ; наукові керівники : В. В. Рябенко, О. А. Ножинова // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. ювілейної студентської наук. конф., присвяч. 80-річчю УМСА, м. Полтава, 25 квітня 2001 р. – Полтава, 2001. – С. 66.
Abstract: Таким чином, регуляторні пептидні комплекси тимусу та нирок виявили свою дію на фоні ЕДТА, як антиапоптичні фактори, здатні впливати на динамічну рівновагу між bсІ-2 та р53 на користь збільшення факторів "захисту" від апоптозу.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19963
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rehulyatornykh_ peptydiv_1.pdf677,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.