Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19976
Title: Changes in the trigeminal ganglion of rats with acute carrageenaninduced inflammation
Other Titles: Зміни трійничного ганглія щурів при гострому каррагіненовому запаленні
Authors: Danyliv, О. D.
Shepitko, V. I.
Yakushko, O. S.
Stetsuk, Ye. V.
Boruta, N. V.
Данилів, Оксана Дмитрівна
Шепітько, Володимир Іванович
Якушко, Олена Святославівна
Стецук, Євген Валерійович
Борута, Наталія Володимирівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Changes in the trigeminal ganglion of rats with acute carrageenaninduced inflammation / О. D. Danyliv, V. I. Shepitko, O. S. Yakushko [et al.] // Світ медицини та біології. – 2022. – № 4 (82). – С. 206–211.
Abstract: The purpose of the study was to establish the response of the components of the trigeminal ganglion in rats to aseptic inflammation under experimental conditions. The study was performed on 40 mature white male rats. Trigeminal ganglion of rats was the object of the study. The animals were divided into two groups: the control group of animals (5), which were injected with isotonic NaCl solution and the group of experimental animals (35), which were simulated acute carrageenan-induced inflammation. The rats were sacrificed within days 3, 5, 7, 10, 14, 21, and 30 under thiopental anesthesia overdose. Histological examination showed that carrageenan-induced inflammation in the trigeminal ganglion of rats had a staged course. Reactive changes in the vessels of the hemomicrocirculatory bed were most pronounced on the 5th day of observation. After that, the blood flow gradually stabilised until its complete normalization on the 14th day. Signs of reactive changes in neurons in the form of gradual oedema of the cytoplasm and nucleus and perinuclear chromatolysis were already noticed in the early stages of the experiment. The nature of the changes intensified with the increase in the observation period. Some cells showed signs of degenerative-dystrophic processes. The proliferative activity of glial cells increased in response to changes in neurons. The signs of inflammation in the parenchyma reached their maximum manifestation on the 14th day with an incomplete regeneration process for up to the 30th day.
Метою роботи було вивчення реакції компонентів трійчастого вузла щурів на асептичне запалення в умовах експерименту. Дослідження було проведено на 40 статевозрілих білих щурах-самцях. Об'єктом дослідження був трійчастий ганглій щурів. Тварини були розділені на 2 групи: контрольна група тварин (5), яким вводили ізотонічний розчин NaCl та група експериментальних тварин (35), яким було змодельовано гостре карагененове запалення. Щури були виведені з експерименту на 3, 5, 7, 10, 14, 21, 30 добу шляхом передозування тіопенталового наркозу. Гістологічне дослідження препаратів показало, що карагенен-індуковане запалення в трійчастому ганглії щурів мало стадійний характер перебігу. Реактивні зміни в судинах гемомікроциркуляторного русла були найбільш виражені на 5 добу спостереження, після чого відбувалася поступова стабілізація кровотоку до його повної нормалізації на 14 добу. Ознаки реактивних змін у нейронах у вигляді поступового набухання цитоплазми та ядра перинуклеарного хроматолізу були помітні вже в ранні терміни експерименту. Зі збільшенням термінів спостереження посилювався характер змін. У частини клітин спостерігалися ознаки дегенеративно-дистрофічних процесів. У відповідь зміни нейронів збільшилася проліферативна активність клітин глії. Максимального прояву ознаки запалення в паренхімі досягли на 14-ту добу із незавершеним процесом регенерації до 30-ї доби.
Keywords: trigeminal ganglion
rats
carrageenan
inflammation
трійчастий ганглій
щури
карагенен
запалення
UDC: 612.82:618.36:612.08
ISSN: 2079-8334
DOI: 10 26724/2079-8334-2022-4-82-206-211
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19976
Appears in Collections:Світ медицини та біології, № 4 (82)
Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
changes_in_the_trigeminal_ganglion_of_rats_with_acute_carrageenaninduced_inflammation.pdf2,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.