Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19990
Title: Професійно-педагогічна спрямованість особистості викладача закладу вищої освіти
Authors: Донець, Ілона Миколаївна
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Шевченко, Костянтин Васильович
Григоренко, Альона Сергіївна
Солод, Анатолій Вікторович
Issue Date: Oct-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Професійно-педагогічна спрямованість особистості викладача закладу вищої освіти / І. М. Донець, Г. А. Єрошенко, О. Д. Лисаченко [та ін.] // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини», Полтава, Україна, 11–12 жовтня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 25–26.
Abstract: В умовах сучасного реформування системи освіти гостро постає проблема підвищення якості професійної підготовки фахівців. Гуманізація вищої освіти передбачає акцентування уваги в навчальному процесі не тільки на навчальній дисципліні, а й на особистості здобувача освіти, його професійному становленні та особистісному зростанні. В зв’язку з цим, викладач повинен і сам мати високий рівень знань, досвід роботи, громадянську зрілість. Професіоналізм викладача - це якісна характеристика його як суб'єкта педагогічної праці, що відображає високий рівень розвитку професійно-важливих і особистісно-ділових якостей, завдяки яким забезпечується ефективність педагогічної діяльності.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19990
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
profesiino_pedahohichna_spriamovanist_osobystosti_vykladacha.pdf242,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.