Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19991
Title: Структурні зміни у респіраторному відділі легень після впливу комплексу екзогенних чинників
Authors: Донець, Ілона Миколаївна
Шевченко, Костянтин Васильович
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Ваценко, Анжела Володимирівна
Рябушко, Олена Борисівна
Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна
Issue Date: Oct-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Структурні зміни у респіраторному відділі легень після впливу комплексу екзогенних чинників / І. М. Донець, Л. В. Шевченко, Г. А. Єрошенко [та ін.] // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини», м. Полтава, Україна 11–12 жовтня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 27–29.
Abstract: На даний час особливістю сучасних харчових технологій є використання харчових добавок, під якими розуміють групу речовин природного або штучного походження, які використовують для вдосконалення технології виготовлення продуктів з характерними органолептичними показниками та відповідними властивостями. Використання харчових добавок викликає значні суперечки як у науковому товаристві, так і в громадськості, в основному через відсутність ґрунтовних досліджень щодо їх впливу на організм людини, особливо в умовах їх поєднаної дії. Проведені дослідження не дають остаточної відповіді щодо різного ступеня сприйнятливості людини до ефектів, що проявляються за умови коиплексної дії харчових добавок. Метою роботи було встановити динаміку змін метричних показників та структурних елементів альвеолярного апарату легень в нормі та при комплексній дії харчових добавок – глутамату натрію, нітриту натрію та Понсо -4R.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19991
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strukturni_zminy_u_respiratornomu_viddili_lehen.pdf213,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.