Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19996
Title: Ключові компонети позааудиторної діяльності здобувачів освіти як ефективна умова їх професійного становлення
Authors: Прокопенко, Вікторія Вікторівна
Prokopenko, V. V.
Issue Date: 22-Nov-2022
Publisher: Prague, Czech Republic
Citation: Прокопенко В. В. Ключові компонети позааудиторної діяльності здобувачів освіти як ефективна умова їх професійного становлення / В. В. Прокопенко // Study of world opinion regarding the development of science : Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference, November 13–16 2022, Prague, Czech Republic. – Prague, 2022. – Р. 445–448.
Abstract: Актуальність розвідки зумовлена необхідністю розв’язання проблеми суперечності між теоретичним змістом професійного становлення здобувача освіти, який займається науково-дослідницькою діяльністю у позанавчальний час та практичним міжпредметним характером професійної діяльності. Для повноцінного професійного становлення майбутнього спеціаліста заклад вищої освіти повинен докласти максимум зусиль аби забезпечити гармонійне поєднання його теоретичної навчальної діяльності та її практичного втілення у вигляді науково-дослідної роботи в позааудиторний час. Мета статті полягає у виокремленні та аналізі структурних компонентів ефективної моделі професійного становлення здобувачів освіти у позанавчальній науково-дослідницькій діяльності.
Keywords: здобувачі освіти
науково-дослідницька діяльність
позааудиторна наукова діяльність
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19996
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prokopenko_Kluchovi_komponenti.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.