Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19997
Title: Комунікативна компетенція – важлива складова підготовки фахівців у закладах медичної передвищої освіти
Authors: Гончаренко, Наталія Іванівна
Прокопенко, Вікторія Вікторівна
Goncharenko, N. I.
Prokopenko, V. V.
Issue Date: 15-Dec-2022
Publisher: м. Житомир, Україна
Citation: Гончаренко Н. І. Комунікативна компетенція – важлива складова підготовки фахівців у закладах медичної передвищої освіти / Н. І. Гончаренко, В. В. Прокопенко // Науково-методичні засади освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 15 грудня 2022 р. (м. Житомир, Україна). Житомир, 2022. – С. 109–112.
Abstract: Наразі, незважаючи на надскладні умови, що склались в України у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти нашої країни, її рух до європейського співтовариства не тільки не припинився, але й навіть набув ще більшого динамізму. Це вимагає від української системи освіти, зокрема, фахової передвищої, якісно нових підходів до професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Вирішення цієї проблеми значною мірою пов’язано з реалізацією компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу, який передбачає зміщення акцентів з накопичення теоретичних знань на розвиток у студентів здатності практично діяти, використовуючи отримані знання і навички
Keywords: комунікативна компетентність
комунікативні навички
професійна компетентність
фахова передвища освіта
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19997
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prokopenko_Komunikativna_kompetenciya.pdf627,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.