Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20001
Title: Вплив модуляторів транскрипційних чинників NF-КАПА B і NRF2 на показники оксидативно-нітрозативного стресу в тканинах тонкої кишки щурів після лапаратомії на тлі ліпополісахарид-індукованої системної запальної відповіді
Authors: Таран, Олена Василівна
Соловйова, Наталія Веніамінівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Таран О. В. Вплив модуляторів транскрипційних чинників NF-КАПА B і NRF2 на показники оксидативно-нітрозативного стресу в тканинах тонкої кишки щурів після лапаратомії на тлі ліпополісахарид-індукованої системної запальної відповіді / О. В. Таран, Н. В. Соловйова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 2 (78). – С. 76–80.
Abstract: Вивчали вплив модуляторів транскрипційних чинників NF-κB та Nrf2 на показники оксидативнонітрозативного стресу в тканинах тонкої кишки щурів після виконання операції лапаротомії на тлі відтворення ліпополісахарид (ЛПС)-індукованої системної запальної відповіді (СЗВ). Дослідження були проведені на 35 білих щурах-самцях лінії Вістар масою 220-250 г, розподілених на 5 груп: 1-ша (контрольна) – «хибнооперовані» тварини; 2-га – щурам виконували лапаротомію після відтворення ЛПС-індукованої СЗВ; тваринам 3-ї, 4-ї та 5-ї груп після лапаротомії, змодельованої на тлі ЛПСіндукованої СЗВ протягом 7-діб внутрішньоочеревинно вводили, відповідно, інгібітор активації NFκB амонію піролідиндитіокарбамат (у дозі 76 мг/кг), індуктор Nrf2 диметилфумарат (у дозі 15 мг/кг у 10% розчині диметилсульфоксиду) та водорозчинну форму кверцетину (у дозі 100 мг/кг, що становить 10 мг/кг у перерахунку на кверцетин), відповідно. Дослідження проводили через 7 діб після часу «хибної» операції або лапаротомії. Виявлено, що застосування піролідиндитіокарбамату амонію, диметилфумарату, а також водорозчинної форми кверцетину за умов поєднаного впливу хірургічної травми (лапаротомії) та ЛПС S. typhi значно обмежує продукцію супероксидного аніонрадикала різними джерелами (мікросомами та конститутивними ізоформами NO-синтази у неспряженому стані, мітохондріями та NADPH-оксидазою лейкоцитів), загальну та індуцибельну NO-синтазну активність, утворення пероксинітриту у тканинах тонкої кишки щурів. Виявлено здатність диметилфумарату, на відміну від піролідиндитіокарбамату амонію та кверцетину, покращувати за умов експерименту конститутивний синтез оксиду азоту.
Keywords: транскрипційні фактори NF-κB і Nrf2
хірургічна травма
лапаротомія
ліпополісахарид-індукована системна запальна відповідь
тонка кишка
UDC: 616-341:612.08:599.323.4
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.22.2.76
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20001
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 22, вип. 2 (78)
Наукові праці. Кафедра патофізіологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.