Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20015
Title: Вплив пептидного препарату «Вермілат» на деякі показники вільнорадикального окислення в тканині пародонту при його аутоімунному уражені
Authors: Ножинова, Оксана Анатоліївна
Supervisor: Міщенко, Віталій Петрович
Issue Date: 1996
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Вплив О. А. пептидного препарату «Вермілат» на деякі показники вільнорадикального окислення в тканині пародонту при його аутоімунному уражені / О А. Ножинова ; науковий керівник : В. П. Міщенко // Сучасні досягнення стоматології, експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 52-ї студентської наук. конф., м. Полтава, 26 березня 1996 р. – Полтава, 1996. – С. 64–65.
Abstract: Нами було виявлено, що в процесі розвитку аутоімунного пародонтиту відбувалися зміни процесів неферментативного вільнорадикального окис­лення, антиоксидантної забезпеченості. Так, після першої імунізації приріст МДА (малонового диальдигіду) в м’яких тканинах пародонту зріс у 3,4 рази. Після другої імунізації спостерігалась зміна спрямованості вивчаємих процесів, знизився приріст МДА за час інкубації (став від’ємним). Активність супероксиддисмутази знизилась у 2 рази, що вказує на накопи­чення токсичних продуктів, які гальмують її активність.
Keywords: аутоімунний пародонтит
Вермілат
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20015
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vermilat.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.