Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20023
Title: Деякі показники вільнорадикального окислення при термічному опіку та при введені препарату «Вермілат»
Authors: Регеда, Л. І.
Supervisor: Запорожець, Тетяна Миколаївна
Issue Date: 1996
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Регеда Л. І. Деякі показники вільнорадикального окислення при термічному опіку та при введені препарату «Вермілат» / Л. І. Регеда ; науковий керівник : Т. М. Запорожець // Сучасні досягнення стоматології, експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 52-ї студентської наук. конф., м. Полтава, 26 березня 1996 р. – Полтава, 1996. – С. 66.
Abstract: Дослідження проводили на 3О білих щурах, у яких відтворювали опік ІІІ-Б ступеню. Дослідним тваринам внутрім’язово вводили «Вермілат» протягом 14 діб з розрахунку 0,12 мг/кг. В гомогенатах грануляційної тканини визначали рівень накопичення МДА (малонового диальдегіду) та СОД (активність супероксиддисмутази). В контрольній групі тварин приріст МДА в процесі інкубації складав 3,74% у порівнянні з 22,5% у інтактних тварин. Активність СОД залишалася незмінною.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20023
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vilnoradykalnoho_ okyslennya_1.pdf67,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.