Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20025
Title: Ревматичні захворювання (діагностика, диференційний діагноз, лікування)
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Катеренчук, Іван Петрович
Ткаченко, Лідія Афанасіївна
Issue Date: 2004
Publisher: "Полтавський літератор"
Citation: Ждан В. М. Ревматичні захворювання (діагностика, диференційний діагноз, лікування) : навч. посіб. для студ. вищих навч. мед. закл. IV рівня акредит. та лікарів-інтернів / В. М. Ждан, І. П. Катеренчук, Л. А. Ткаченко ; МОЗ України. ЦМК з вищої мед. освіти. УМСА. – Полтава : Полтавський літератор, 2004. – 139 с.
Abstract: Ревматичні захворювання є одними з найбільш розповсюджених захворювань внутрішніх органів. І хоча ревматологія відокремилась у самостійну спеціальність, хворі, здебільшого, лікуються протягом тривалого проміжку часу саме у дільничного терапевта або, останнім часом, у сімейного лікаря. У зв'язку з цим лікарю надто важливо знати основні клінічні прояви ревматичних захворювань та діагностичні критерії кожного з них, оскільки лише правильна і своєчасна діагностика зможе забезпечити успіх лікування. Ревматичні захворювання – це захворювання, які мають дві важливі особливості. Автори посібника сподіваються, що він надасть студентам і лікарям практичну допомогу у розумінні актуальних проблем сучасної ревматології, питаннях діагностики і терапії хворих на ревматичні захворювання.
Keywords: ревматичні захворювання
діагностика
ISBN: 969-8304-34-9
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20025
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rheumatic_diseases_diagnosis_differentia_diagnosis.pdf5,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.