Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20036
Title: Анатомічні причини кишкової інвагінації у дітей
Authors: Гриценко, Євген Миколайович
Гриценко, Микола Іванович
Issue Date: May-2019
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Гриценко Є. М. Анатомічні причини кишкової інвагінації у дітей / Є. М. Гриценко, М. І. Гриценко // Вісник проблем біології і медицини – 2019 – Вип. 2, том 1 (150). – С. 112–115.
Abstract: Причини, що викликають кишкову інвагінацію у дітей остаточно не з’ясовані. Ймовірністю анатомічних причин пояснюють необхідність оперативного лікування у дітей віком старше одного року з кишковою інвагінацією та при її рецидивах. За період з 1986 по 2018 рік в дитячому хірургічному відділенні м. Полтава лікувалося 258 дітей з інвагінацією кишечнику. Консервативне лікування виконане 184 дітям (71,3%), оперована 74 дитина (28,7%). Анатомічні причини кишкової інвагінації у дітей зустрічалися в 17 випадках, що склало 6,5% усіх випадків кишкової інвагінації та 22,9% випадків оперативного лікування. Анатомічними причинами, що викликали кишкову інвагінацію, в 12 випадках був дивертикул Меккеля, в 3-х – ентерокіста, на поліпоз тонкої кишки та лімфосаркому товстої кишки припало по 1 спостереженню. Кількість інтраопераційно виявлених анатомічних причин кишкової інвагінації у дітей віком до 1 року та старше 1 року істотно не відрізнялась. Під час оперативних втручань з приводу рецидиву кишкової інвагінації в жодному випадку анатомічних причин, що могли викликати інвагінацію, не виявлено. Анатомічні причини не є основними в виникненні кишкової інвагінації у дітей старше 1 року та у випадках рецидивів інвагінації, тому ці випадки не можуть розглядатися як абсолютні показання до екстреного оперативного втручання. Запропоновано способи видалення дивертикулу Меккеля та поліпів з кишок.
Keywords: кишкова інвагінація
діти
анатомічні причини
intestinal intussusception, anatomical features, children.
anatomical features
children
UDC: 616.34-007.272-053.2
ISSN: 2077-4214
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20036
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2, Том 1 (150)
Наукові праці. Кафедра хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyshkova_neprokhidnist.pdf2,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.