Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20037
Title: Методика викладання та психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності у студентів-медиків
Authors: Шепітько, Володимир Іванович
Борута, Наталія Володимирівна
Стецук, Євген Валерійович
Якушко, Олена Святославівна
Левченко, Ольга Анатоліївна
Issue Date: 2022
Publisher: International Science Group ISG-KONF.COM
Citation: Методика викладання та психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності у студентів-медиків / В. І. Шепітько, Н. В. Борута, Є. В. Стецук [та ін.] // Proceedings of ХIV International Scientific and Practical Conference «Theoretical and science bases of actual tasks», Lisbon, Portugal, 12 – 15 April, 2022. ‒ Lisbon, 2022. – С. 423–426.
Abstract: Сьогодні пріоритетним напрямом модернізації системи вищої медичної освіти є підвищення якості професійної підготовки медичних працівників. В Україні схвалено Концепцію розвитку вищої медичної освіти, яка спрямована на формування професійної компетентності майбутніх фахівців, забезпечення конкурентоспроможності їх на вітчизняному та міжнародному ринках праці. В сучасних умовах, особливо актуальним у сфері вищої медичної освіти стає компетентнісний підхід, який спрямований на перехід від теоретичних знань до отримання практичного досвіду роботи й фахової компетентності.
ISBN: 979-8-88526-750-2
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20037
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodyka_vykladannia_ta_psykholohopedahohichni_zasady.pdf253,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.