Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20048
Title: Епідеміологія запальних хвороб нирок з обгрунтуванням їх номенклатури та комплексу диференціальної діагностики
Authors: Борзих, Оксана Анатоліївна
Issue Date: 2000
Publisher: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Citation: Борзих О. А. Епідеміологія запальних хвороб нирок з обгрунтуванням їх номенклатури та комплексу диференціальної діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / О. А. Борзих. – Київ, 2000. – 16. с.
Abstract: Борзих О. А. Епідеміологія запальних хвороб нирок з обгрунтуванням їх номенклатури та комплексу диференціальної діагностики.-Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02.– внутрішні хвороби.– Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, МОЗ України, Київ, 2000 Дисертація присвячена визначенню стану діагностики ниркових хвороб на підставі результатів оцінки її якості на всіх рівнях надання стаціонарної допомоги, визначенню особливостей епідеміології хвороб нирок в Україні з встановленням недосконалої системи звітності щодо патології нирок. На основі комплексного епідеміологічного аналізу встановлені рівень та динаміка захворюваності, поширеності та летальності від хвороб нирок в країні впродовж 1986-1997 років. Розроблена і науково обгрунтована етапна модель діагностики найпоширеніших хвороб нирок з урахуванням сучасних вимог клінічної нефрології, відповідно етапності надання медичної допомоги. Запропонована до використання нова клінічно-статистична номенклатура хвороб нирок.
Keywords: епідеміологія хвороб нирок
якість діагностики
експертна оцінка
діагностична модель
клінічно-статистична номенклатура
UDC: 616.61–036.2–07–089.72
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20048
Appears in Collections:Авторефетати та дисертації. Кафедра внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією
Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borzykh_Epidemiolohiia_zapalnykh_khvorob.pdf309,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.