Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20049
Title: Аспекти фахової підготовки сімейних медиків
Authors: Синенко, Олена Анатоліївна
Штомпель, Вікторія Юріївна
Третяк, Наталія Григорівна
Issue Date: 2022
Publisher: ПВНЗ “Київський медичний університет”
Citation: Синенко О. А. Аспекти фахової підготовки сімейних медиків / О. А. Синенко, В. Ю. Штомпель, Н. Г. Третяк // Збірник наукових праць за матеріалами ХXI Міжнародної наукової конференції імені засновника ПВНЗ «Київський медичний університет» Поканевича Валерія Володимировича з нагоди 30-ї річниці заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» «Розвиток особистості студента - майбутнього фахівця засобами медіатехнологій», м. Київ, 07 грудня 2022 р. – Київ, 2022. – С. 148–150.
Abstract: Система охорони здоров'я нашої країни потребує подальшого зміцнення первинної ланки медичної допомоги населенню. Одним із напрямків вирішення цієї проблеми є оптимізація підготовки кадрів для сімейної медицини. Майбутня професійна діяльність фахівців загальної практики пов’язана із вирішенням широкого кола питань і завдань. Серед них: превентивні заходи щодо виникнення захворювань, проведення ранньої діагностики, своєчасного лікування виявленої патології або чіткого скерування до фахівців лікувальних закладів вторинного рівня медичної допомоги, вторинна, третинна профілактика, реабілітація, експертиза працездатності . Робота ґрунтується на довгострокових особистих стосунках між сімейним лікарем, медичною сестрою і пацієнтом. Тісний і тривалий контакт з пацієнтами різних вікових груп, хворими на хронічні, часто невиліковні захворювання зі значними порушеннями життєдіяльності, онкологічними хворими, хворими на СНІД потребує особливих етико-деонтологічних підходів [3]. Це повинен добре усвідомити майбутній абітурієнт ще на етапі вибору медичної професії. Основними концептуальними аспектами професійної діяльності фахівців первинної медико- санітарної допомоги є безперервність і холістичність. Вони передбачають медичне спостереження пацієнта на протязі всього його життя - від народження до старості, необхідність бути поруч, коли це необхідно, а також розібратися, як впливають соціально-економічні, життєво-побутові детермінанти на життя родини і її оточення [6]. Сімейний лікар і сестра медична не повинні обмежуватись тією причиною візиту, на яку вказав пацієнт, але і мають обов язково з’ясувати актуальні аспекти поведінки пацієнта відповідно до віку та епідеміологічних обставин, які можуть обумовити порушення здоров'я. Це потребує володіння певними знаннями і навичками, які необхідно набути в процесі навчання. Адже консультування пацієнта- це основа діяльності сімейного медика. В останні роки традиційна інтерпретація підходу до консультації, як патерналістського, коли лікар приймає рішення і хворий кориться, була спростована. Домінування лікаря у процесі вибору діагностично-лікувальних заходів накладає на нього відповідальність щодо цього і, не зважаючи на економію часу, врешті-решт призводить до низької ефективності консультації і незадоволення нею пацієнта.
Keywords: медична допомога
консультування пацієнта
формування навичок діагностики
UDC: 331.102.344
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20049
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aspekty_fakhovoyi_pidhotovky_simeynykh_medykiv.pdf6,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.