Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20051
Title: Медична хімія. Модуль ІІ. «Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз»
Authors: Іващенко, Олена Дмитрівна
Нікозять, Юлія Борисівна
Копанцева, Лариса Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Іващенко О. Д. Медична хімія. Модуль ІІ. «Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз» : навч. посіб. для студентів медичних факультетів вищих закладів освіти МОЗ України / О. Д. Іващенко, Ю. Б. Нікозять, Л. М. Копанцева. – Полтава : ПДМУ, 2022. – 160 с.
Abstract: У навчальному посібнику «Модуль ІІ. Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз» наведені фізико-хімічні основи науки про поверхневі явища і дисперсні системи, актуальні проблеми сучасної біології та медицини – термодинаміка та енергетика біопроцесів, осмотичні явища, мембранні рівноваги, окисно-відновні процеси та редокс-потенціали у фізіологічних середовищах, кінетика біологічних процесів, ферментативний каталіз, стійкість колоїдних систем організму. У Модулі ІІ основну увагу приділено фізико-хімічним процесам, які відбуваються на молекулярному та субмолекулярному рівнях, оскільки саме тут знаходяться причини виникнення різних форм захворювань і специфічність спадкових ознак.
Keywords: медична хімія
фізико-хімічні процеси
UDC: 544.36:544.34]:61(075.8)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20051
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
med_chemistry.pdf2,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.