Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20076
Title: Особливості проведення практичних занять на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії в умовах воєнного стану
Authors: Локес, Катерина Петрівна
Аветіков, Давид Соломонович
Бєляєва, Олена Миколаївна
Issue Date: 23-Sep-2022
Publisher: Івано-Франківський національний медичний університет
Citation: Локес К. П. Особливості проведення практичних занять на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії в умовах воєнного стану / К. П. Локес, Д. С. Аветіков, О. М. Бєляєва // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю, м. Яремче, 23 вересня 2022 р. – Яремче, 2022. – С. 103.
Abstract: На сучасному етапі розвиток медичної та стоматологічної освіти на території України зустрічає значущий рівень складності. Вплив пандемії CoVid19 на особливості викладання у медичних вищих навчальних закладах не можна недооцінювати. Це стосується не тільки кафедр клінічного спрямування, а й базових кафедр теоретичної підготовки. Військовий стан, наявний в сучасний період, ще більш обтяжує можливості підготовки майбутніх лікарів. Це в першу чергу стосується тих здобувачів вищої освіти, які проживають на територіях активних бойових дій.
Keywords: кафедра хірургічної стоматології
особливості
воєнний стан
UDC: 378.6:61:616.31-089:37.091.33-027.22
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20076
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією
Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osoblivostoprovedenniapraktichnih.pdf517,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.