Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20077
Title: Актуальні питання медичної освіти у сучасних умовах
Authors: Скікевич, Маргарита Георгіївна
Волошина, Людмила Іванівна
Issue Date: 23-Sep-2022
Publisher: Івано-Франківський національний медичний університет
Citation: Скікевич М. Г. Актуальні питання медичної освіти у сучасних умовах / М. Г. Скікевич, Л. І. Волошина // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю, м. Яремче, 23 вересня 2022 р. – Яремче, 2022. – С. 169.
Abstract: В даний час ведучі в індустріальному відношенні країни неухильно розвивають та створюють медицину на основі передових досягнень науки. В сучасних умовах визначальним чинником розвитку всіх сфер країни та забезпечення її конкурентоспроможності стає забезпечення високого рівня освіти для громадян нашої держави. Тому пріоритетним завданням перед системою освіти є входження України до провідних країн світу за якістю медичної освіти.
Keywords: медична освіта
освітній процес
критерії оцінки
UDC: 378.147:61
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20077
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aktualnipitanniamed.pdf518,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.