Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20079
Title: П'ятирічний досвід хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень артерій нижніх кінцівок
Other Titles: The five-year experience in the surgical treatment of the lower extremities arteries occlusion-stenotic lesions
Authors: Сакевич, Руслан Петрович
Оксак, Григорій Анатолійович
Безкорований, Олександр Михайлович
Боркунов, Андрій Львович
Рябушко, Роман Миколайович
Люлька, Олександр Миколайович
Ляховський, Віталій Іванович
Sakevych, R. .P
Oksak, H. A.
Bezkorovanyi, O. M.
Borkunov, A. L.
Liulka, О. М.
Lyakhovskiy, V. I.
Riabushkol, R. M.
Issue Date: 2016
Publisher: Клінічна флебологія
Citation: П'ятирічний досвід хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень артерій нижніх кінцівок // Р. П. Сакевич, Г. А. Оксак, О. М. Безкорований [та ін.] // Клінічна флебологія. – 2016. – Т. 9, № 1. – С. 30–32.
Abstract: Проведено аналіз оперативних втручань, що виконано 1978 пацієнтам із оклюзійно-стенотичними ураженнями артерій нижніх кінцівок, які протягом 2011-2015 років перебували на стаціонарному лікуванні. Виконано 456 (23,1 %) відкритих реконструктивних хірургічних втручань у плановому порядку та 251 (12,7 %) – y терміновому. Технічний успіх планових операцій становив 84,4 %. 765 (38,7 %) пацієнтам виконані рентгенендоваскулярні оперативні втручання. Балонна ангіопластика проведена у 573 (74,9 %), а стентування – y 192 (25,1 %) випадках, на інфрапоплітеарному сегменті артерій – у 191 (25,0 %). Технічний успіх становив 88,5 %. Усього за п'ять останніх років виконали 1221 операцію, із них 765 (62,7 %) – рентгенендоваскулярні.
Keywords: оклюзійно-стенотичні ураження
хірургічне лікування
рентгенендоваскулярні операції
occlusion-stenotic lesions
surgical treatment
endovascular surgery
UDC: [617.58+616.1З]-089
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20079
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piatyrichnyi_dosvid1.pdf269,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.