Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20081
Title: Пошук підходів до вдосконалення фахової майстерності викладача у сфері медичної освіти іноземних студентів
Authors: Яценко, Ігор Володленович
Гаврильєв, Віктор Миколайович
Бойко, Ігор Васильович
Розколупа, Олександр Олексійович
Issue Date: 23-Sep-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Пошук підходів до вдосконалення фахової майстерності викладача у сфері медичної освіти іноземних студентів / І. В. Яценко, В. М. Гаврильєв, І. В. Бойко, О. О. Розколупа // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю, м. Яремче, 23 вересня 2022 р. – Яремче, 2022. – С. 198.
Abstract: У більшості держав світу, навчальні заклади розглядають кількість іноземних студентів як показник престижності системи освіти – чим більше іноземних студентів навчається в вузах, тим привабливіше виглядає освіта. У той же час все більш незаперечним є факт, що національні системи як медичної, так і загальної вищої освіти не можуть формуватися за межами глобальних процесів і тенденцій, поза вимогами світового ринку праці. Крім того необхідні нові підходи до вдосконалення фахової майстерності викладача на сучасному рівні. Одним із таких підходів є інтернаціоналізація медичної освіти.
Keywords: вдосконалення фахової майстерності
іноземні студенти
UDC: 378-057.875-054.6:37.091.321:005.336.5
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20081
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poshuk_pidhodiv_do_vdoskonalennia.pdf515,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.